Ciro Products VOF

waterbehandeling en desinfectie

 

Welkom op de site van Ciro Products.


Ciro Products uit Oud-Gastel heeft een uitgekiend pakket druppelwater, desinfectie en reinigingsmiddelen,  welke al geruime tijd in de markt zijn en zich hebben bewezen op kwaliteit, werkzaamheid en prijsstelling.

Graag brengen wij u onze hoogwaardige producten onder uw aandacht, dit doen we via deze website, maar ook een persoonlijk bezoek is mogelijk.

Tijdens dit bezoek kan als u daar prijs op stelt eventueel een inspectie van uw  druppel water / beregening systeem plaats vinden en tevens kunnen wij uw adviseren t.a.v. de teeltwissel en de inzet van de diverse desinfectie middelen.

De inspectie m.b.t. het druppelwater bestaat uit o.a.

1.      Visuele beoordeling  zoetwateropslag ( bassin – Silo’s etc. )

2.      Visuele beoordeling filtertechniek

3.      Beoordeling binnenzijde druppelslang

4.      Beoordeling indien aanwezig  A- en B- bak

Zo nodig word er een monster mee genomen voor analyse.

De inspectie is geheel kosteloos. 

Op aanvraag kunt u een formulier toegezonden krijgen met vragen die betrekking hebben op de installatie, de types water, meststoffen en filtertechnieken.

We nemen dat zo spoedig mogelijk contact met u op voor een inspectie.


Ciro Products

Ron Vuijk senior adviseur waterbehandeling.